backbutton
Back to news section

HYEX Safety is employing! (Norwegian)

HYEX Safety søker nye medarbeidere

I vårt første år i drift har vi bistått mer enn 30 kunder og over 40 prosjekter med å utvikle gode og sikre løsninger for deres prosjekter innen hydrogen og ammoniakk. Risikoanalyser og sikkerhetsvurderinger har vært jevnt fordelt mellom utviklingsprosjekter for hydrogendrevne fartøy og varierte prosjekter på land relatert til produksjon av grønt hydrogen, grønn ammoniakk og annen infrastruktur. Flere av kundene er blant Norges største selskaper, men det er også mange små aktører, samt 20-25% kunder utenfor Norge. Vi har i det siste sett økende pågang av nye kunder samtidig som at mange tidligere kunder kommer tilbake og ønsker vår bistand i nye prosjektfaser.

Vi ønsker derfor å utvide og ansette nye kolleger. I første omgang vil vi rekruttere to personer for å jobbe med risikovurderinger for hydrogen og ammoniakk, både ved bruk av våre egenutviklede beregningsmodeller og ved bruk av CFD-verktøyet FLACS. Arbeidssted blir i området nær Bergen lufthavn.

Om stillingene

Som konsulent ved HYEX Safety kan du forvente å tidlig bli satt til å jobbe på interessante prosjekter mot kunder, ofte med varighet fra 1 til 4 uker. Lærekurven kan være bratt, men fordi vi er en liten gruppe er det i alles interesse at du hurtig blir eksponert for aktuelle problemstillinger og måten vi jobber på. Vi har som mål å levere studier av beste kvalitet til en konkurransedyktig pris, og å være kreative for å hjelpe kundene til å finne optimale løsninger. Vi har gode nettverk og holder oss oppdatert på ledende forskning innen vårt felt. Vi finner det svært givende og lærerikt å jobbe tett med mange av de ledende aktørene innen det grønne skiftet. Du bør være motivert til å utvikle ekspertise på området. Vi vil legge til rette for god faglig utvikling slik at du kan hjelpe oss å utvikle HYEX Safety videre.

Ønskede egenskaper

  • Du er sivilingeniør, MSc eller PhD innen realfag (fysikk, kjemi, maskin, e.l.) med 0-2 års erfaring.
  • Du har gode karakterer (A og B) og kommuniserer godt på norsk og engelsk (muntlig og skriftlig).
  • Du liker faglige utfordringer, er i stand til å jobbe selvstendig og nøyaktig, men også å samarbeide.
  • Erfaring med risikoanalyse, CFD, FLACS og Linux er positivt, men ikke nødvendig da opplæring vil blir gitt. Kjennskap til programmering i Python er også et fortrinn.

Praktiske detaljer

  • Vi er små og foreløpig hjemmearbeidende, men skal vokse. Vi forventer å etablere oss på kontorer i tredje kvartal 2021.
  • Vi tror på frihet under ansvar, gjør du er en god jobb kan du forvente god fleksibilitet i jobben.
  • Som lite og nyetablert selskap tilbyr vi ikke industriledende grunnlønn, men har modell for overskuddsdeling som forventes å gi konkurransedyktig lønn.

Søknad

For å søke på jobb hos HYEX Safety sender du en søknad til mail@hyexsafe.com, så fort som mulig og senest innen 10. juli. Merk søknad med “[Ditt Navn] – søknad”. Søknaden bør inneholde følgende:

  1. Formelt søknadsbrev som kort beskriver bakgrunn og motivasjon for jobben, samt kontaktinformasjon og tidligst aktuell startdato [maks 1 side pdf].
  2. Kortfattet CV – beskriv bakgrunn, utdannelse, snittkarakterer (nødvendig for å bli vurdert), erfaring, minst 2 referanser og annet relevant du ønsker å trekke frem [1-2 sider pdf].
  3. Kandidater som inviteres til intervju må i forkant oversende karakterutskrifter fra studier og vgs.

Ved å søke bekrefter du at informasjonen som sendes inn er korrekt og forstår at eventuell feilaktig informasjon som oppdages på senere tidspunkt vil være mulig grunn for oppsigelse.

Innsendt personinformasjon vil kun beholdes i våre systemer så lenger dere er aktuelle for de utlyste stillingene, og vil slettes senest 2 måneder etter søknadsfristen.

Til sist – «Small is beautiful» – svært mange som gjennom et arbeidsliv har jobbet i både små og etterhvert større bedrifter ser tilbake på tiden da de var små som den mest givende perioden.